Tanya pinkWat maakt een object tot kunst? Waarin stijgt het uit boven de middelmaat? Ik hoef er eigenlijk nooit over na te denken. Ik zie het. En vrijwel altijd heeft ‘de markt’ me achteraf gelijk gegeven.

In 2010 heb ik de deur van mijn galerie in Haarlem achter me dichtgetrokken. Na vijfentwintig intensieve jaren heb ik me daarna toegelegd op een bemiddelende rol tussen kunstenaar en publiek. Daar was tijd voor nodig – en dus een andere indeling daarvan. Het zitten in de galerie maakte plaats voor de ambulante kunstbemiddeling. Daarin bracht ik ervaring, inzicht, betrouwbaarheid en een netwerk mee dat in dertig jaar werd opgebouwd. Art Consultancy Tanya Rumpff is na acht intensieve jaren eind 2018 gesloten.

Sinds april 2015 ben ik werkzaam aan het Nationaal Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, eerst als ‘scout’, daarna als curator en sinds 2018 als conservator hedendaagse keramiek.

Museumtijdschrift 2016:3 (april-mei)

Museumtijdschrift 2016:3 (april-mei)

Leeuwarder Courant, 23 juni 2015

Leeuwarder Courant, 23 juni 2015

This post is also available in: Engels