Introductie

Tanya pinkWat maakt een object tot kunst? Waarin stijgt het uit boven de middelmaat? Ik hoef er eigenlijk nooit over na te denken. Ik zie het. En vrijwel altijd heeft ‘de markt’ me achteraf gelijk gegeven.

In 2010 heb ik de deur van mijn galerie achter me dichtgetrokken. Na vijfentwintig intensieve jaren wil ik me meer dan voorheen toeleggen op een bemiddelende rol tussen kunstenaar en publiek. Daar is tijd voor nodig – en dus een andere indeling daarvan. Het zitten in de galerie maakt plaats voor de ambulante kunstbemiddeling. En daarin breng ik ervaring, inzicht, betrouwbaarheid en een netwerk mee dat in dertig jaar werd opgebouwd.

Sinds april 2015 ben ik bovendien twee dagen per week werkzaam als scout van het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden:

Museumtijdschrift 2016:3 (april-mei)

Museumtijdschrift 2016:3 (april-mei)

Leeuwarder Courant, 23 juni 2015

Leeuwarder Courant, 23 juni 2015

This post is also available in: Engels